Victor flytter fra Beograd for å jobbe i Haptiq

IMG_5233.jpg

Selskapet vart oppretta i januar 2018, og hadde sitt utspring i MOX interaktive. Med på laget har dei fleire erfarne og høgt kompetente personar, mellom dei Chester Laquian frå Florø. Haptiq har sitt utspring frå spelbransjen og satsar tungt på interaktiv 3D-teknologi. No har dei auka staben til 14 personar. Det nyaste tilskotet til stammen er serbiske Viktor Ardeljan. Han flyttar med kona frå Beograd til Florø.

– Vi er strålande nøgde med å få Viktor Ardeljan på plass i Florø, der utviklingsteamet no jobbar på fleire store prosjekt. Tilsettinga er heilt i tråd med det som har vore planen for fjoråret, seier dagleg leiar Ståle Lund-Andersen til Firdaposten.

Frå oppstarten i januar har Haptiq vakse frå tre til fjorten personar, og har i den same tidsperioden omsett for tre gonger så mykje som dei sette som mål ved oppstarten. Selskapet signerte kundekontraktar for nærare 7 millionar kroner i løpet av 2018. Målet var 2 millionar.

– Det er ein prestasjon vi er stolte av. No riggar vi Haptiq for 2019 og bygger eit fantastisk team som er klare for å ta unna den stadig aukande etterspurnaden etter større prosjekt. Vi skal vere i internasjonal toppklasse og levere premium løysningar. Då er vi heilt nøydde til å hente kompetanse også frå ein internasjonalt marknad, og har lykkast med å rekruttere Ardeljan gjennom nettverket vårt ute i Europa. Det at ein av hans kaliber flyttar til Norge – og Florø – for å jobbe for oss, er eit teikn på at vi er attraktive med dei spennande og utfordrande prosjekta vi har i ordreboka, seier Lund-Andersen.

Ardeljan kastar seg no over eit prestisjeprosjekt som Haptiq gjer for Helse Vest Førde, der ein gjennom interaktiv 3D-simulasjon og eit verktøy vil kunne ha stor innverknad på mange menneske sin kvardag. I tillegg vil han vere ei viktig brikke i eit prosjekt Haptiq gjer for ein kunde i Oslo. Lund-Andersen vil ikkje gå ut med detaljar før det blir lansert, men det er ifølge han eit prosjekt som kjem til å vekke oppsikt langt utanfor Norges grenser.

Av prosjekt Haptiq jobbar eller har jobba med er mellom anna ein digital tvilling av det nye World Ocean-bygget Røkke ønsker å bygge på Fornebu. Dei jobbar også med å lage ein digital visningsby for ABC Hus, der potensielle kundar på nettlesaren kan vandre rundt i nabolaget for å sjå på hus. Så har dei laga ein digital visning av korleis det gamle Shell-bygget i Oslo kjem til å sjå ut etter at det blir restaurert. I tillegg skal dei i år i gang med prosjekt innan helsesektoren, kultur, retail og industri.

Haptiq fortsetter veksten i Florø

Torstein.jpg

Haptiq henter inn Torstein Ryland Grotle, med erfaring fra Itago og utdannet dataingeniør ved Høyskolen i Bergen med en Master i informasjonssikkerhet fra NTNU Gjøvik.  Det er stor pågang med store kundeprosjekter siden oppstarten i januar i år som er grunnen til ansettelsen.

– Med Torstein får vi inn mer kompetanse innen de kodespråkene og verktøyene vi bruker for å utvikle store og komplekse AR, VR, WebGL og game-mode prosjekter. Det er viktig for oss nå når vi er inne i en kraftig vekstperiode å bygge opp produksjonsmiljøet i Florø med folk som brenner for det de driver med, sier medeier og innovasjons leder Chester Laquain.

– Jeg kjenner til gjengen hos Haptiq Florø og dette er et sted jeg kan utvikle meg og jobbe med det jeg liker best med mennesker jeg trives med,  sier Torstein Ryland Grotle og fortsetter, utvidet og virtuell virkelighet og 3D-animasjon er områder jeg fokuserte på under studiene mine og det er fantastisk å få drive denne interessen videre i jobb sammenheng. Haptiq er bransjeledende så her er mye å lære.

– Det er fantastisk spennende å bygge opp et digitalt miljø på internasjonalt topp-nivå på et sted som Florø selv om det blir mye reising og det er verken lett eller billig fra små steder på Vestlandet. Til eksempel skal halve teamet til München og resten til Madrid neste uke så det er spennende tider, sier daglig leder og medeier Ståle Lund-Andersen i Haptiq AS.

Haptiq vokser i Oslo og Florø

(10. september 2018) Haptiq henter inn Hoa Binh Nguyen, med erfaring fra VR Oslo og Inbound Group som ny project manager ved Oslo kontoret, og Eskil Sydengen, som 3D artist ved Florø kontoret. Det er stor pågang med store kundeprosjekter siden oppstarten i januar i år som er grunnen til ansettelsene.

– Med Hoa og Eskil får vi inn kompetanse og energi som brenner for AR og VR utvikling. Det er viktig for oss nå når vi går inn i en kraftig vekstperiode å bygge opp miljøet i begge kontorene med folk som er tent på det de driver med, sier medeier og daglig leder Ståle Lund-Andersen.

 – Jeg ser på Haptiq som framtidens digitalbyrå og det er et slikt sted jeg vil jobbe, sier Hoa Binh Nguyen og fortsetter, utvidet og virtuell virkelighet og 3D-animasjon vil stadig bli viktigere for hvordan vi kommuniserer og formidler ideer visuelt. Her er Haptiq bransjeledende.

 – Jeg gleder meg til å lære av de beste og sitte sammen med Chester og Birk i Florø. Jeg har sett på en del av prosjektene de holder på å ferdigstille og dette skal bli veldig spennende, sier Eskil Sydengen.

 – Responsen vi har møtt i markedet har vært over all forventning og vi ser nå at en av de største utfordringene i månedene som kommer er å fortsette å finne gode og engasjerte nye medarbeidere som Hoa og Eskil, sier medeier Arve Øverland, ansvarlig forretningsutvikling og strategi i Haptiq AS.